تصحیح اسپیکینگ تافل

تصحیح اسپیکینگ تافل

 

از آنجایی که یکی از بخش های استرس زا در آزمون تافل اسپیکینگ می باشد، تصحیح اسپیکینگ تافل و ایجاد تسلط در بخش اسپیکینگ اهمیت خاصی برای داوطلبین دارد. از مباحثی که در تصحیح اسپیکینگ تافل حائز اهمیت هستند می توان (بنا بر تسک مربوطه) به روانی کلام، بسط موضوع، انسجام پاسخ، گرامر و لغت اشاره کرد. طبیعتا بهره مندی از بازخورد پاسخ های اسپیکینگ می تواند برای داوطلبین عزیز مفید باشد. از این رو، آکادمی تافل ایران تصمیم به تصحیح اسپیکینگ تافل به صورت رایگان گرفته است. در تصحیح اسپیکینگ تافل رایگان در آکادمی تافل ایران روانی کلام، مکث های مشکل ساز در پاسخ، بسط موضوع، پیوستگی پاسخ، گرامر و لغات به کار رفته به صورت تحلیلی و موشکافانه مورد بررسی قرار می گیرند و به همراه نمره داوطلب این مشکلات به داوطلبین محترم ارائه می شوند.

طراحی سایت: ایزی وب