دوره Pre-TOEFL

دوره Pre-TOEFL

Icon

دوره Pre-TOEFL مناسب زبان آموزانی می باشد که تمایل به شرکت در آزمون تافل در آینده را دارند اما از آنجایی که این داوطلبین دارای پیشینه زبانی مورد نیاز برای شرکت در کلاس تخصصی تافل ویا شرکت در آزمون تافل نمی باشند نیاز دارند در ابتدا در دوره Pre-TOEFL مهارت های زبانی خود را تقویت بخشند. در دوره Pre-TOEFL توجه زیادی به تقویت مهارت های زبانی زبان آموز که شامل ریدینگ، لیسنینگ، اسپیکینگ، رایتینگ و مهارت های جانبی گرامر و لغات می باشد داده می شود. بالطبع آموزش ها و مفاد آموزشی کلاس کاملا همسو با آزمون تافل بوده و در جهت آماده سازی زبان آموزان برای شرکت در آزمون تافل در آینده می باشد. با این حال در این دوره مهارت های آزمون به طور محدود آموزش داده می شود از آنجایی که زبان آموزان دارای سطح محدود زبانی بوده و در ابتدا نیاز دارند تا مهارت های زبانی خود را تقویت بخشیده و سپس (در دوره تخصصی تافل) مهارت های آزمون را تقویت و تثبیت بخشند. طبیعتا موفقیت در این دوره تنها منوط بر شرکت در کلاس نبوده و اختصاص دادن زمان برای مطالعه و انجام تمارین محوله به صورت پیش فرض در نظر گرفته شده است.

  • ریدینگ Reading
  • لیسنینگ Listening
  • اسپیکینگ Speaking
  • رایتینگ Writing
  • آزمون تعیین سطح

ریدینگ

در این دوره بر مهارت ریدینگ به طور پایه ای کار می شود تا زبان آموزان درک عمیق از ریدینگ های آکادمیک که در آزمون تافل استفاده می شوند داشته باشند. طبیعتا اولین مرحله در یادگیری ریدینگ، یادگیری لغات آکادمیک می باشد که در این دوره لغات تافل با ارائه تکنیک های یادگیری برتر لغات آموزش داده می شود. هم چنین استراتژی های تخصصی متن خوانی و تقویت درک مطلب به داوطلبین آموزش داده می شود تا سرعت خواندن متن و درک مطلب داوطلبین نیز بهینه شود. برای هر جلسه از کلاس تمارین تقویتی برای مهارت ریدینگ ارائه می شوند که نیاز به انجام آن ها می باشد.

لیسنینگ

مهارت لیسنینگ نیز به صورت پایه ای در این دوره آموزش داده می شود تا درک مطلب لیسنینگ داوطلبین به حد مطلوب برسد. از آنجایی که لیسنینگ های آزمون تافل به دو دسته کانورسیشن و لکچر تقسیم می شوند در این دوره بر درک مطلب هر دو دسته لیسنینگ تمرکز خواهد شد زیرا درک مطلب هر کدام شامل چالش هایی متفاوت می باشد. در این دوره لغات مورد نیاز برای درک مطلب کانورسیشن و لکچر نیز آموزش داده می شود. برای هر جلسه از کلاس تمارین تقویتی برای مهارت لیسنینگ ارائه می شوند که نیاز به انجام آن ها می باشد.

اسپیکینگ

از آن جایی که سنجش مهارت اسپیکینگ در آزمون تافل به دلیل زمان محدود برای آمادگی و پاسخ به سوالات این بخش استرس زا می باشد تسلط در قسمت اسپیکینگ و علی الخصوص روانی کلام بسیار حائز اهمیت می باشند. از این رو در این دوره تمرکز بر روی تقویت روانی کلام و استفاده صحیح از ساختار های گرامری و لغات و اصطلاحات مورد نیاز در زمان اسپیکینگ می باشد. در هر جلسه بازخورد اسپیکینگ های زبان آموزان به صورت دقیق و موشکافانه داده می شود.

رایتینگ

در آموزش مهارت رایتینگ همگام با معیار های نمره دهی آزمون تافل، تمرکز زیادی بر روی گرامر خواهد بود. از این رو گرامر به صورت پایه ای آموزش داده می شود. هم چنین رایتینگ در سطح جمله نویسی و پاراگراف نویسی آموزش داده می شود تا زبان آموزان تسلط خوبی بر ساختارهای رایتینگ که برای آزمون مورد نیاز است پیدا کنند. در هر جلسه بازخورد موشکافانه رایتینگ های ارسالی زبان آموزان داده می شود.

آزمون تعیین سطح

از آنجایی که شرکت در این کلاس نیازمند کسب نمره 60-40 از 120 در آزمون تعیین سطح می باشد به زبان آموزان توصیه می گردد کتاب ذیل را برای داشتن آشنایی ابتدایی با آزمون تافل مطالعه کنند.

  • کتاب Longman Preparation Course for the TOEFL iBT
طراحی سایت: ایزی وب