تعیین سطح

راهنمای آزمون تعیین سطح

طبیعتا شرکت در کلاس های آمادگی آزمون می بایستی بر اساس حداقل پیشینه زبانی مورد نیاز برای شرکت در کلاس مربوطه باشد تا زبان آموزان بتوانند از محتوای آموزشی کلاس حداکثر استفاده را برده و هم چنین همگونی سطح زبان زبان آموزان در کلاس روند یادگیری را تسریع بخشد. از این رو برگزاری آزمون تعیین سطح برای کلاس های آمادگی آزمون حائز اهمیت می باشد. آزمون تعیین سطح ارائه شده در آکادمی تافل ایران کاملا بر اساس فرمت آزمون تافل به صورت کامپیوتری و به صورت حضوری برگزار می شود. از این رو آشنایی ابتدایی با فرمت آزمون تافل، عملکرد زبان آموزان را در روز آزمون بهبود می بخشد. از آنجایی که شرکت در کلاس Pre-TOEFL مستلزم داشتن پیشینه زبانی پایین تر از متوسط تا متوسط می باشد. برای شرکت در کلاس کسب نمره 60-40 از 120 در آزمون تعیین سطح نیاز می باشد. زبان آموزانی که نمره آزمون اصلی تافل در این بازه نمره را دارند می توانند بدون شرکت در آزمون تعیین سطح برای کلاس ثبت نام کنند. از طرف دیگر شرکت در کلاس TOEFL نیازمند به داشتن پیشینه زبانی متوسط و بالاتر از متوسط می باشد. برای شرکت در کلاس کسب نمره حداقل 60 از 120 در آزمون تعیین سطح نیاز می باشد. زبان آموزانی که نمره حداقل 60 در آزمون اصلی تافل را کسب کرده اند می توانند بدون شرکت در آزمون تعیین سطح برای کلاس ثبت نام کنند.

طراحی سایت: ایزی وب