آشنایی با اساتید

 • دکتر محمدرضا دالمن
  استاد
 • رضا معراجی
  استاد

سوابق آموزشی

 • مقطع دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی- دانشگاه Northern Arizona (ا2017-Present )
 • مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه شهید بهشتی (2009-2012)
 • مقطع کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی- دانشگاه اراک (2003-2007)

سوابق کاری

 • موسس، مصحح و مدرس آکادمی تافل ایران (2019-Present)
 • همکار تحقیقاتی موسسه ETS در آمریکا (ETS Research Collaborator) (ا2019 )
 • مدرس متخصص تدریس به Native ها در دوره ENG 205: The Academic Writers Workshop در دانشگاه Northern Arizona University از سال 2018
 • مدرس متخصص تدریس به Native ها در دوره ENG 105: Critical Reading/ Writing in University در دانشگاه Northern Arizona University از سال 2018
 • مدرس دوره های خصوصی رایتینگ به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد Native در NAU Writing Center (ا2017-2018 )
 • مدرس متخصص تافل در سنتر امیربهادر (2011-2017)
 • مصحح متخصص آزمون های آزمایشی سنتر امیربهادر (2012-Present)
 • مدرس متخصص آیلتس در موسسه فرهنگی هنری آریانپور (2012-2017)
 • مدرس خصوصی تافل، آیلتس و مکالمه (2009-2017)
 • مشاور ارشد در موسسه آموزش عالی مدت (2012-2017)
 • مدرس متخصص دوره های تافل، آیلتس و مکالمه در موسسه آموزش عالی مدت (2010-2017)
 • مدرس متخصص دوره های تافل و آیلتس در جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی (2009-2012)
 • مدرس دوره های تافل و مکالمه در مرکز آموزش های آزاد دانشگاه تهران (2009-2011)
 • مدرس دوره های تافل و مکالمه در موسسه پویا (2005-2007)
دکتر محمدرضا دالمن

سوابق آموزشی

 • مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی –دانشگاه تهران (2006-2009)
 • مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی-دانشگاه تهران (2001-2006)

سوابق کاری

 • موسس، مصحح و مدرس آکادمی تافل ایران (2019-Present)
 • مصحح ارشد آزمون های آزمایشی تافل3 (2017-May 2019)
 • مدرس متخصص تافل در سنتر امیربهادر (2010-March 2019)
 • مسئول برگزاری آزمون اصلی TOEFL و GRE در سنتر امیربهادر (2014-May 2019)
 • مصحح متخصص سایت و آزمون های آزمایشی تافل3 (2015-May 2019)
 • سوپروایزر دپارتمان زبان سنتر امیربهادر (2014-2018)
 • گرد آورنده مطالب آموزشی سایت و کانال تافل3 (2015-May 2019)
 • مصحح متخصص آزمون های آزمایشی سنتر امیربهادر (2010-2017)
 • مدرس دوره های تافل، آیلتس و مکالمه در موسسه فرهیختگان دانشگاه (2006-2011)
 • مدرس دوره های مکالمه در مرکز فرهنگی آموزشی دانشگاه تهران (2006)
 • مدرس دوره های مکالمه در موسسه زبانسرا (2002-2006)
رضا معراجی
طراحی سایت: ایزی وب