جدول دوره ها

برنامه کلی دوره های آموزشی آکادمی تافل ایران

Icon
عنوان دوره حداقل سطح طول دوره جمع ساعات تمرکز دوره اهداف دوره
Pre-TOEFL Pre-intermediate (کسب نمره حدقل 40 در آزمون تعیین سطح یا آزمون اصلی) 2 ماه 64 ساعت آموزشی (چهار جلسه 90 دقیقه ای در هفته) ارتقا دانش زبانی مرتبط با آزمون تافل

آشنایی با آزمون تافل و تقویت دانش زبانی مرتبط با ریدینگ، لیسنینگ، اسپیکینگ، رایتینگ با رویکرد آزمون تافل

ایجاد زیرساخت های مورد نیاز گرامر و لغات 

بررسی و رفع مشکلات داوطلب در مهارت ها

TOEFL Intermediate (کسب نمره حدقل 60 در آزمون تعیین سطح یا آزمون اصلی) 2 ماه 64 ساعت آموزشی (چهار جلسه 90 دقیقه ای در هفته) ارتقا دانش مهارت ها و تکنیک های آزمون تافل

بررسی تخصصی و موشکافانه مهارت های ریدینگ، لیسنینگ، اسپیکینگ و رایتینگ

آموزش تخصصی تکنیک های آزمون تافل

بهبود حداکثری نمره در آزمون تافل

بررسی و رفع مشکلات داوطلب در مهارت ها

جدول دوره های آموزشی آکادمی تافل ایران

Icon
Loading List Items...
طراحی سایت: ایزی وب